Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů
Já níže uvedený, odesláním tohoto formuláře souhlasím


v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem:
Název: Výtahy 1 – EcoLifts s.r.o.
IČO: 28 51 80 63
Sídlo: Velflíkova 1428/4
zapsaný v OR rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 147447
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu:
• Realizace zakázky, zpracování zakázky
b) pro marketingové a informační účely:
• Budoucí pravidelný servis, budoucí fakturace oprav a servisu aj., realizace budoucích zakázek (prezentace jiným klientům)
Osobními údaji se rozumí údaje uvedené v nařízení (EU) 2016/679.
Tento souhlas uděluji na dobu platnosti realizace, servisní smlouvy ode dne jeho udělení.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:
• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
• žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
• žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
• vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
• mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
V dne

captcha

*) Takto označená pole prosíme vyplňte.

Poptávkový formulář

Máteli jakýkoli dotaz neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře.*) Takto označená pole prosíme vyplňte.

© 2011 Výtahy1 EcoLifts s.r.o.
O nás - ISO 9001:2008

Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE

- Praha -

Jenečská 624/35, 161 00 Praha 6, Liboc,
Tel: +420 773 634 701, E-mail: info@vytahy1.cz

- Dobruška -

Kounov - Rozkoš 47, 518 01 Dobruška
Tel: +420 773 634 702, E-mail: infod@vytahy1.cz